ส่งหัวข้อ "Im glad I finally registered" ถึงเพื่อน